Datapolitik

Sidst opdateret: 20/02-2023 

1. Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler  dine personoplysninger, når du 

besøger hjemmesiden www.wordfestival.dk (herefter ”Hjemmesiden”) og  handler med Word ApS (herefter ”Word”). 

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi 

behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår  personoplysninger slettes og hvem vi deler 

dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i  forbindelse med vores behandling 

af dine personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe  dig dine rettigheder, kan du 

kontakte os, som dataansvarlig, via 

Word ApS 

CVR-nr. 43609238 

Flakhaven 1, 1. 

5000 Odense C 

Telefon: + 45 3074 3510 

E-mail: datapolicy@opusgroup.dk 


2. Nyhedsbreve fra Word

Med nyhedsbrevet fra Word modtager du konkrete tilbud på foredrag, kurser  eller workshops, samt invitationer til arrangementer med eller uden  billetkøb som relaterer sig til dette. Vi kan bede dig om at vælge, hvordan vi  bør målrette indholdet i vores mails, så de tilbud du modtager fra os, er 

relevant for lige netop dig. Ved at oplyse dit tlf.nr giver du os mulighed for  at ringe til dig, såfremt at det bliver nødvendigt. Derudover kan du blive  bedt om at oplyse, hvilken region du bor i, så vi kan invitere dig med til de  arrangementer, som vi afholder i dit lokalområde. Du kan altid framelde dig  vores nyhedsmail, ved at klikke på afmeld/unsubscribe i bunden af de mails  som vi sender til dig. Vær opmærksom på, at når du afmelder nyhedsbrevet  er det permanent. Du vil ikke længere modtage uopfordrede tilbud og  invitationer fra Word. 

3. Persondatapolitik

Et af Word overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed  for vores kunder, foredragsholdere og medarbejdere – dette gør sig også  gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Word er  formidler af foredrag, kurser, workshops og andre arrangementer som  relaterer sig direkte til Word-festivalen og Words andre arrangementer.  Word er dataansvarlig. Word’s kontaktoplysninger er: Word ApS, Flakhaven 1.  1. 5000 Odense C, Att.: daglig leder Emil Nutzhorn. 

Når du, ved bestilling af billet til et foredrag, kursus eller workshop eller  andet arrangement hos Word eller på anden måde afgiver dine  personoplysninger til Word, giver du samtidig dit samtykke til at dine  personoplysninger kan behandles af Word og dennes databehandlere. 

4. Hvordan indsamler Word personoplysninger? 

Word indsamler personoplysninger på følgende vis: • Når du vælger at købe billet til et foredrag, kursus, workshop eller andet arrangement hos Word •  Hvis vi har ringet til dig, eller mødt dig på en messe, arrangement og fået  din accept til, at vi må gemme dine oplysninger • Ved udfyldelse af  forespørgsel på hjemmesiden • Gennem Cookies indsamler vi derudover 

data omkring din adfærd på vores hjemmeside • Ved din deltagelse til et af  vores arrangementer gemmer vi oplysninger om dette. 

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver  tid ske i henhold til loven. 

5. Hvilke informationer indsamler Word? 

Word indsamler blandt andet følgende personoplysninger: • Navn •  telefonnummer • e-mailadresse • landsdel • Tilmeldinger til samt  deltagelse på arrangementer • Købshistorik • Feedback via vores  kundeundersøgelser • Browser Informationer. 

6. Hvad er formålet med indsamlingen? 

Word’s formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere  af følgende: • Behandling af din reservation eller booking af billet til et foredrag, kursus, workshop eller andet arrangement hos Word • Kontakt til  dig med invitationer til kundearrangementer og konkrete tilbud på  arrangementer, samt inspiration og nyheder • Forbedring og udvikling af  Word’s serviceydelser • Tilpasning af Word’s kommunikation og  markedsføring til dig • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing •  Administration af din relation til Word • Opfyldelse af lovkrav. 

7. Dine rettigheder 

Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe  dig en række rettigheder. Du har således 

– Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine  personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger. 

– Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er  upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at  anmode om at få dem berigtiget. 

– Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os  slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve  sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning. 

– Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige  omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine  personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling,  vil vi informere dig om konsekvenserne af denne 3 begrænsning. 

– Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til  at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret,  almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne  genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at  overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg. 

– Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine  personoplysninger hviler på et samtykke, er du til enhver tid berettiget til at  trække dette samtykke tilbage. 

– Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine  personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi  vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi  stopper behandlingen af dine personlige oplysninger 

– Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler  dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet  

på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse  til os via datapolicy@opusgroup.dk. 

Word vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om  udskrift fremsende denne til din email eller postadresse. Ved anmodninger  om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Word,  om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller  sletning så hurtigt som muligt. Word kan afvise anmodninger, der enten er  urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for  eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis  væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i  situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst  kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende  findes som sikkerhedskopier). 

8. Hvor overfører vi personoplysninger til? 

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi  få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er  etableret i EU/EØS. Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger  til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre,  at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret eller indgå aftaler  baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at  overførselsgrundlaget er lovligt. 

9. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi  behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor  implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi  har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at 

beskytte dine personoplysninger. De af vores medarbejdere, som har adgang  til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser. 

10. Links til andre hjemmesider 

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du  videresendes til en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du læser deres  persondatapolitik, og i øvrigt gør dig bekendt med hvorledes deres  hjemmeside gør brug af cookies. Vi påtager os intet ansvar i relation til  andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger. For mere  information om overførsel af personoplysninger til tredjeparter, som ikke er  etableret i EU/EØS, eller om de aftaler, som ligger til grund herfor, kontakt  os da på datapolicy@opusgroup.dk. 

Føl dig sikker 

Vores primære mål ved at have en god og transparent privatlivspolitik, er for at vores brugere føler sig sikre, når de bruger vores service. Vores relation til vores kunder og samarbejdsparter er det vigtigste for os. Derfor opfordrer vi 

dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik og vores beskyttelse af din data. Du er altid velkommen til at kontakte os på datapolicy@opusgroup.dk.