Praktisk information

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om Word Festival. Hvis du ikke finder det svar, du leder efter, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Hvor?

Word Festival foregår i Odense hvor vi blandt andet bruger følgende scener: ODEON, Koncertsalen, Magasinet, Anarkist, Teater Momentum, Kjærs Bøger og Kunstmuseum Brandts.


Du har adgang til alle events på alle scener med et partoutarmbånd.

Hvornår?

Word Festival finder sted for første gang den 2. til 4. februar 2024.


I sit andet år afholdes festivalen den 31. januar til 2. februar 2025.

Hvor køber jeg billet?

Du køber billet her: https://www.tikko.dk/event/word_festival_odense-7167

Ved billetkøb henvises der til gældende betingelser hos Tikko ApS.

Hvor bytter jeg min billet til et armbånd?

Senest én måned før festivalens start vil der blive sendt information ud omkring afhentningssted for armbånd. Husk din billet, som er nødvendig for at kunne få dit partoutarmbånd.

Hvornår kan jeg hente armbånd?

Du henter armbåndet i festivaldagene.

Kan jeg refundere min billet?

I tilfælde af at Word Festival bliver aflyst vil alle billetkøbere automatisk få refunderet det fulde beløb. ekskl. billetgebyr.


I øvrige tilfælde er det Tikkos gældende betingelser, som Word Festival følger.

Handicapbillet og ledsagere

Der er ikke særlige billetter til folk med handicap, kørestolsbrugere eller lign. Du skal bare købe én almindelig billet. Herefter skal du tage kontakt til Word Festival på info@wordfestival.dk. Så udsteder de en ledsager-billet, som skal indløses sammen med den alm. billet. Har du forskellige ledsagere med til dagene, bedes dette oplyst ved henvendelse til Word Festival.


Ledsager-billet kræver et gyldigt ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice (eller tilsvarende fra udlandet).

Kan jeg booke plads til de enkelte arrangementer?

Word Festival er en dynamisk festival der foregår indendørs på en række af byens eksisterende scener. Publikumskapaciteten på de enkelte scener varierer fra 75 til 1700, og af den grund kan Word Festival ikke garantere, at alle billetindehavere får adgang til alle events. Mød op i god tid før eventets start. Så er din chance for at få en plads større. Vi kan af hensyn til sikkerhed, brandmyndigheder mm. Ikke øge de angivne pladser til de enkelte scener.

Vi har forsøgt at tilgodese de gæster som kun ønsker at se ét specifikt event ved at udbyde et lille antal billetter til hvert event. Så ligesom man kender det fra andre festivaler så bevæger man sig rundt i området og får mulighed for at opleve det meste. 

Kan der ske ændringer i programmet?

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som kan forekomme.


Word Festival kan aflyse arrangementerne uden varsel i tilfælde af force majeure. Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (f.eks. naturkatastrofer, krig og terror, lockout og strejke, epidemier og internationale sundhedskriser, nedlukninger af samfundet), som ligger uden for Word festivals kontrol, og som Word Festival ikke forud for indgåelse af aftalen burde have taget i betragtning, og ej heller efter aftalens indgåelse burde have undgået eller overvundet.

Presse

Ønsker du at komme i kontakt med os, hvis du er fra pressen?  Så kan du kontakte os på e-mail: emnu@wordfestival.dk